Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba: Magyarnak maradni Erdélyben – Könyvbemutató

Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba: Magyarnak maradni Erdélyben – Könyvbemutató
Összetett témát boncolgat Orbán Zsolt történész a Magyarnak maradni Erdélyben
című kötet szerkesztőivel, Mikó Zsuzsannával és Szabó Csabával, kiket a moderátor a
Magyar Nemzeti Levéltár két fő őrének is nevez. Az Iskola Alapítvány gondozásában
megjelent, Erdélyt tematizáló centenáriumi kiadvány egy szubjektív- ám nagyon alapos
válogatás mentén tár 25 különböző erdélyi személyiséget és életutat az olvasók elé.
 
A rengeteg irat feldolgozása nyomán létrehozott gyűjtés a szerkesztők elmondása
alapján alulnézetből dolgozza fel a dokumentumok sokaságát. A 25 kimagasló erdélyi
személyiség kiválasztásáról is elárulják: számos szempont alapján válogattak úgy, hogy egy
tág keretbe helyezhető merítése jöjjön létre ennek a tárháznak, ugyanakkor a publikáció
szempontjából is koherens és elégséges legyen a vizsgált anyag. Szabó Csaba nyugtázza: a
kiválasztottak közül sokan nagyon távol álltak egymástól, de még ha idegenek voltak is
egymás számára, egy dologban mind egyet értettek, hogy a nemzetüket, a kisebbségi erdélyi
magyarságot akarták szolgálni.
 
Továbbiakban Orbán Zsolt ismerteti a kötet struktúráját. Az életrajzok, a hagyatékok
bemutatása, a bibliográfiai vonatkozások, a szemelvények és dokumentumok mellett a kötet
egy nagyon igényes, alapos és tartalmas mutatóval rendelkezik, de a kötetből mégis a közel
60 oldalas bevezető tanulmány emelkedik ki leginkább.

Biró Mónika-Anita