Székedi Ferenc: Az írógéptől az ICloud-ig  – Könyvbemutató

Székedi Ferenc neve sokak számára csenghet ismerősen. Az erdélyi magyar média egyik kiemelkedő alakjának újonnan kiadott önéletírásáról Ferencz Imre, Kányádi Szilárd és Simó Márton beszélget a szerzővel.

A könyvbemutatóját önmaga moderáló Székedi jártas médiaszakemberként mutatja be a könyvet, ismerteti annak szerkezeti és tartalmi struktúráját. Hogy önmaga moderál, humorosan azzal indokolja, végtére is saját könyvét ő ismeri a legjobban a szerkesztő kollégák mellett, s már előző könyveinek előszavát, olykor utószavát is maga írta. Jártasságát mi sem támasztja alá jobban, mint a könyv kapcsán ikonikussá váló kijelentése: „Életemet a média világában éltem le.”

A szerző felsorolása alapján a kötet többek között tájékoztat a szerző elismeréseiről, kollégáiról, szerzőkről és szakemberekről, akikkel kapcsolatban áll, vagy éppen a Kriterionhoz fűződő szoros kapcsolatáról. Székedi fontosnak tartja megjegyezni, azért a Hargita Kiadónál jelentette meg könyvét, mert a kiadó, ahogy annak mindenkori munkatársai is, kiemelten fontos szerepet játszottak karrierjének alakulásában.

A bemutatót a meghívott beszélgetőtársak szerzőt célzó méltatásai egészítik ki. Míg Ferencz Imre a „szellemi ezermester” jelzővel illeti a szerzőt, Simó Márton viccesen megjegyzi, Székedi úgy került a média világába, hogy nem is akart oda bejutni. A bemutatón ugyan Cseke Gábor nem tud személyesen résztvenni, levélbe foglalt gondolatait Kányádi Szilárd tolmácsolja a közönségnek.

A nagyszabású kötetről kiderül (ahogy egyébként a könyv alcíme is jelöli: Egy zsögödi médiamunkás fél évszázadáról), nem csupán egy önéletrajzot tarthat kezében az olvasó, hanem egyúttal egy kortörténet, egy székely korrajz is kirajzolódik a sorok között, illetve a szerző karriertörténete másrészről az elmúlt 50 év médiatörténetének is egy átfogó vetületét adja.

Biró Mónika-Anita