Káli István: Klastrom utca kettő – Könyvbemutató

A szemfényvesztett című regény szerzőjének legújabb alkotását, a Klastrom utca
kettőt Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője mutatja be. Az új regény egy olyan
generációs alkotás, mely nem csupán leírása alapján igyekszik az idősebb korosztály
életvilágának megragadására, élettörténeteik megismertetésére, hanem a szerző bevallása
szerint ennek sikerességét igazolják vissza az olvasók személyes visszajelzései is. Az
elmondottakat alátámasztandó olvas fel a szerző több részletet is a regényből.
 
Mindössze véletlen ugyan, de a moderátor, Zsidó Ferenc, regényről írt kritikája
éppen a Székelyföld legfrissebb, májusi számában látott napvilágot, így a kritikus egy-egy
gondolatot idézve és kiemelve közelíti meg a regény bemutatását s a mű
keletkezéstörténetének felépítését.
 
Zsidó Ferenc szerint a kötet „egyszerre bűnügyi regény, Marosvásárhely-regény,
családtörténet, egy kicsit holokauszt-regény, illetve az 1980-as évek romániai/erdélyi magyar
valóságának tükre.” Arra a kérdésre, hogy mindezek közül mi a regény igazi, vagy legfőbb
tétje, a szerző válaszul a kor, a hely és az adott közösség tagjainak bemutatását emeli ki.
 
Káli István Magdusának és Péterének története megtanít a régmúlt korok, az előző
idő és generációk megismerésének fontosságára, hisz ez a tudás segíthet hozzá a jelen
megértéséhez és megéléséhez is.

Biró Mónika-Anita