Szondy-Adorján György

Szondy-Adorján György költő, író 1971-ben született Csíkszeredában. A város neves gimnáziumában érettségizett, majd angoltanári diplomát szerzett az Egri Eszterházy Károly főiskolán. Nyelvtanárként dolgozott tizenegy éven át, majd 2001-ben lemondott tanári állásáról, és sok érdekes és kevésbé érdekes dologgal foglalkozik. Írásai 1994 óta jelennek meg különböző lapokban, folyóiratokban: Székelyföld, Hitel, Hargita Népe, Helikon, Ifi Fórum, Zabhegyező. A Palatinus Kiadó 2008-as Próbaidő című prózaantológiájának egyik szerzője. Korábbi kötete, Az öröm emlékezete a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2013-ban, ezt követte a Másik szememben a vessző című legújabb kötet az Erdélyi Híradó Kiadónál. 

Szondy érzékeny verselése teljes mértékben tradíciótisztelő, költészete mintegy igazolása annak, hogy a jó vershez feltétlen érettség is kell. Abszolút következetességgel építkezik, s nála úgymond biztonságban van az olvasó: a szöveg nem fogja magára hagyni. Verselésének erőssége a sugárzó alkotóerő és a nem mindennapi kifejezőkészség, expresszivitás. Kritikusai szerint a kortárs magyar lírikusok között nem sokan vannak, akik ennyire uralnák a nyelvet, ezzel a készségével tökéletesen kezeli a versformákat és a költői nyelvezetet, anélkül, hogy versei mesterkéltnek, erőltetettnek tűnnének. Szondy-Adorján György újabb verseskönyvében a megszólított és a megszólító vég nélküli, néhol pástra hívó szólamokkal vagy a hiány nyilvánvaló és társalgásra késztető hézagaival tűzdelt párbeszédeit követhetjük nyomon. 

Szondy-Adorján György a Csíkszeredai Könyvvásárra legújabb, Másik szememben a vessző című verseskötetével érkezik az Erdélyi Híradó Kiadó meghívására, ahol Borsodi L. Lászlóval beszélget majd a könyv kapcsán. Ugyanakkor részt vesz a Pro Print Kiadó antológiájának, az Erdélyi Szép Szó 2023-as kiadásának a bemutatóján olyan az antológiában is szereplő szerzőkkel együtt, mint Borsodi L. László, Demeter Arnold, Ferencz Imre, Kristó Tibor, Molnár Vilmos, Vermesser Levente, illetve Lövétei Lázár László, a kötet szerkesztője.