Ferenczes István

Ferenczes István Kossuth-díjas költő, író és újságíró Csíkpálfalván született. Alkotói és szerkesztői munkásságán túlmenően az ő nevéhez kötődik a Székelyföld kulturális folyóirat 1997. évi megalapítása, illetve a két évvel későbbi Hargita Kiadóhivatal létrehozása is, amelynek 2010-es nyugdíjazásáig főszerkesztője, illetve igazgatója volt. Mindeddig több mint 20 könyve jelent meg, melyek közt főleg versesköteteket találunk az ugyancsak értékes kordokumentumokat tartalmazó publicisztikai és riportkötetek mellett. 

A szerző fordulatos irodalomtörténeti nyomozásának eredményeként született,  Arghezi←Ergézi című kötetében bebizonyítja azt a korábban már többször felmerült állítást, miszerint Tudor Arghezi édesanyja egy Bukarestbe került székely cselédlány, Ergézi Rozália volt. A filológiai és oknyomozói munka során létrejött kötet először 2015-ben jelent meg, és azóta is párbeszédre sarkallja a magyar és román irodalomtörténet neves képviselőit. Így az újonnan napvilágot látott harmadik, bővített kiadásba bekerültek a diskurzus előző kiadások közt született, sok tekintetben újat hozó visszhangjai is. 

A Csíkszeredai Könyvvásáron a Hargita Kiadóhivatal jóvoltából megismerkedhetünk a harmadik kiadást méltán megélt kötettel és Ferenczes Istvánnal, akivel Mirk Szidónia-Kata, a Székelyföld folyóirat szerkesztője beszélget.