Balázs Ádám

Balázs Ádám újságíró, irodalmár, rendező és diplomata. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának francia-magyar szakán, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendezői szakán diplomázott. Ezt követően védte meg bölcsészdoktori disszertációját, melynek címe: „Apor Péter és az erdélyi memoárirodalom”. Volt a KORTÁRS folyóirat szerkesztője, majd a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendező-dramaturgja. Mintegy félezer riportot publikált főképp az emigráció témakörében a Magyarok Világszövetsége „Magyar Hírek” című lapjának kulturális rovatvezetőjeként. 1991-től a Külügyminisztérium diplomatája. 

Önálló köteteiben korábban foglalkozott már Tamási Áron, Balázs Samu munkásságával. Frissen megjelent kötetében Orbán Balázs életét és munkásságát veszi részletesen és átfogó módon górcső alá.

Orbán Balázsról számos tanulmány született, továbbá két történelmi regény és több dokumentumfilm; ám az átfogó, monografikus feldolgozás váratott magára. Hiányának lehetséges okára Egyed Ákos történész világított rá: „Mi lehet a magyarázata, hogy erről a valódi nagy személyiségről egyetlen tudományos könyvet sem írtak? Holott már kortársai felismerték kivételes értékét, s az utókor féltve őrzi emlékét. Logikailag közelítve a választ, azt mondhatjuk: azért nem írtak tudományos könyvet Orbán Balázsról, mert azt túlságosan nehéz feladatnak tartották.”

A feladat nehézsége mindenekelőtt abban áll, hogy Orbán Balázs reneszánsz alkat volt; szenvedélyes gyűjtő, tudós polihisztor, kutató-rendszerező elme. Munkássága érinti a történettudomány, a néprajz, az irodalomtudomány és a régészet szakterületeit, de még az orientalisztika, a szociológia vagy a fényképészet történetét is, nem is beszélve közéleti szerepléséről. 

Balázs Ádám több évtizedes kutatómunkája során nemcsak anyaországi és erdélyi levéltárak részben ismeretlen dokumentumait dolgozta fel, hanem török és francia forrásokat is, minek eredményeképp jelent meg A legnagyobb székely. Orbán Balázs élete és munkássága című kötete a Magyar Napló Kiadó gondozásában. A Csíkszeredai Könyvvásáron a Kápolnási Könyvkereskedés meghívottjaként mesél majd a szerző a kutatómunka részleteiről, eredményeiről, illetve persze magáról a különleges kötetről.